„Ztrácíš se v grafické džungli?
Já jsem tvůj Mauglí,
který se vyzná.”